Opomíjenou oblastí v přidělování osobních ochranných pracovních prostředků je otázka jejich účinnosti proti rizikům.

Při špatném výběru mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo je dokonce vůbec nechrání proti rizikům vyplývajícím z činnosti v prostředí, kde je vykonávaná.

Nejhorší možný případ nastává v okamžiku, kdy použitý ochranný prostředek nechrání proti riziku, ale přímo ohrožuje život zaměstnance (nevhodná přilba ve výškách).

SDÍLEJTE - pomožte chránit život dalším lidem.