OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti JCP servis system, s.r.o.
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 033 98 765

Ing. Jana Čechová je evidována ve veřejném registru pro zpracování osobních údajů pod registračním číslem 00065085.
Je jednatelkou společnosti JCP servis system, s.r.o., evidovanou pod registračním číslem 00065092.

Veškeré údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s předpisem č. 101/2000 Sb. - zákon o ochraně osobních údajů. 

Bezpečnost

Využívám bezpečnostní opatření, abych ochránila mnou vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Právo na poskytnutí informací

Na požádání vám oznámím, zda a jaké osobní údaje o vás aktuálně zaznamenávám, v souladu s předpisem č. 106/1999 Sb. - zákon o svobodném přístupu k informacím.

Kodex ochrany údajů

Navštívíte-li webové stránky, zaznamenávám standardním způsobem tyto údaje:

  • IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb
  • webovou stránku, ze které nás navštívíte
  • webové stránky, které navštívíte, datum a délku vaší návštěvy

Jiné osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen, realizaci kurzů a školení, smlouvy, faktury a podobně.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a pro marketingové účely. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsem vázána diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje používám výhradně k tomu, abych Vás mohli informovat o svých produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Vše je samozřejmě dobrovolné. Pokud byste s vedením údajů nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho smazat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit sami s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používám tzv. cookies k tomu, abych mohla sledovat preference návštěvníků a abych podle toho mohla stránky optimalizovat. Cookies jsou neškodné malé „soubory“, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače moje stránky navštívili. Pokud je to Vaše přání, používání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.