Ing. Jana Čechová, obsluha plošin

PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM

Nabízím vám rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti, profesionální přístup a flexibilitu, která je tak potřebná. Pomůžu vám uspět na trhu práce a udržet si konkurenční náskok.
Získáte ty nejnovější informace z oboru.

Získáním odborné kvalifikace splníte povinnosti organizace kladené právními předpisy na prevenci a ochranu života, zdraví a majetku.
V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně krytí.

Předmět podnikání

 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
  ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

Obory činnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Reference

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • OHL ŽS Brno, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
 • a další
Společenstvo techniků zdvíhacích zařízení, z.s.

 

Členka Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s. - autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR.

Hospodářská komora České republiky


Podepsala jsem
etický kodex - zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. O 14 tet později jsem založila společnost JCP servis system, kterou nyní zastupuji jako jednatelka. Vždy jsem mířila na špici svého oboru. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Nyní převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do on-line prostředí.

V zaměstnání jsem testovala informační systémy, prováděla revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a v souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Technické znalosti jsem si dále rozšířila na  posgraduálním studiu pedagogiky na VUT v Brně.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mně předsudky ...

Tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik a později inspektor".

Další moje velká láska je cestování. Při studiu vysoké školy jsem pracovala v cestovním ruchu jako instruktorka lyžování, později jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s paní Růženou Halmanovou.

Jak to všechno začalo ...

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě ...

" Sehnali jsme zakázku a potřebujeme papíry. To víte, lidi jsou na stavbě, nestíháme termíny ... Znáte to, zahraniční firma, diktují si. Konkurence je velká, potřebujeme přežít ! Zkoumavý pohled na mne, úsměv.

Půjde to nějak udělat ? "

O učení bezpečnostních předpisů zájem není. Zákon to však nařizuje. Bordeláře tvrdě postihuje ! Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky havárie plošiny bez pojistného krytí ?

Chytří to vědí a moudří to dělají.

JAK VYBŘEDNOUT Z TÉHLE ŠLAMASTIKY ! ? ?

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

Jednoduchou formou zpřístupnit informace o zásadách bezpečného provozu zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

JAK VYBRAT OSOBNÍ OCHRANU ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním prostředků osobní ochrany.

Práce není hazard. Profesionál je zodpovědný !

TIP pro efektivní výběr OOPP - protipádová sada REFLEXNÍ , Ing. Jana Čechová