O MNĚ

Provázím lidi na cestě za poznáním,  nabízím rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti, profesionální přístup a flexibilitu. Pomůžu vám uspět na trhu práce a udržet si konkurenční náskok. Získáte nejnovější informace z oboru zdvíhacích zařízení.

POZOR - mé služby nejsou pro ty, kdo kašlou na bezpečnostní předpisy,  jsou zvyklí riskovat, šetří čas a peníze bez ohledu na následky. 

Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas! Okamžitě přestaňte číst a hledejte jiného dodavatele. Moje služby nejsou pro vás - záleží mi na kvalitě !

Ing. Jana Čechová, obsluha plošin

Předmět podnikání

 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
  ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

Obory činnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Reference

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • OHL ŽS Brno, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
 • a další
Společenstvo techniků zdvíhacích zařízení, z.s.

 

Členka Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s. - autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR.

Hospodářská komora České republiky


Podepsala jsem
etický kodex - zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která časem přerostla v činnost hlavní.

O 14 tet později jsem založila společnost JCP servis system, kterou nyní zastupuji jako jednatel. Vždy jsem mířila na špici svého oboru. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Nyní převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do on-line prostředí.

V zaměstnání jsem testovala informační systémy, prováděla revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu a v souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Technické znalosti jsem si dále rozšířila na  posgraduálním studiu pedagogiky na VUT v Brně.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mně předsudky ...

Tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik a později inspektor".

Další moje velká láska je cestování. Při studiu vysoké školy jsem pracovala v cestovním ruchu jako instruktorka lyžování, později jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s paní Růženou Halmanovou.

Jak to všechno začalo ...

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě ...

" Sehnali jsme zakázku a potřebujeme papíry. To víte, lidi jsou na stavbě, nestíháme termíny ... Znáte to, zahraniční firma, diktují si. Konkurence je velká, potřebujeme přežít!" Zkoumavý pohled na mne, úsměv.

Dá se to nějak udělat?

O učení bezpečnostních předpisů zájem není. Zákon to však nařizuje. Bordeláře tvrdě postihuje ! Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky havárie plošiny bez pojistného krytí ?

Chytří to vědí a moudří to dělají.

JAK VYBŘEDNOUT Z TÉHLE ŠLAMASTIKY ! ? ?

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

Jednoduchou formou zpřístupnit bezpečnostní předpisy pro provoz zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.

Co získáte ?

Uložit

Uložit

Uložit

Splníte si povinnosti kladené právními předpisy na prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro osoby samostatně výdělečně činné a organizace.  V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně krytí.

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

JAK VYBRAT PROSTŘEDKY OSOBNÍ OCHRANY ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Práce není hazard. Profesionál je zodpovědný !

TIP pro efektivní výběr OOPP - protipádová sada REFLEXNÍ , Ing. Jana Čechová