Kurz obsluhy plošin , zkouška , oprávnění pro samohybnou teleskopickou plošinu , Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy samohybné teleskopické plošiny

Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k nejhorším !

Práce není hazard. Profesionál umí chránit sebe a je zodpovědný k okolí.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze samohybných teleskopických plošin.

Co se v kurzu naučíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných teleskopických plošin

Zakázané činnosti a manipulace na teleskopických plošinách, podmínky práce v interiéru, na zpevněných plochách a v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným teleskopickým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných teleskopických plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, stanovení velikosti ohroženého prostoru a způsoby jeho zajištění, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných teleskopických plošinách

Pracovní obálka, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, aktuální rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce samohybné teleskopické plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných teleskopických plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné teleskopické plošiny z provozu.

Přeprava samohybné teleskopické plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné teleskopické plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné teleskopické plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné teleskopické plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných teleskopických plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných teleskopických plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Připravte si na kurz :

 • Svačinu
 • Propisku
 • Vaši fotku (pasový formát)
 • Vyplněnou Žádost
 • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů

TOUTO OBJEDNÁVKOU ZÍSKÁTE :

 • Základní kurz obsluhy samohybných teleskopických plošin v délce 7 hodin
  Intezivní příprava k odborné profesní zkoušce obsluhy plošin.
 • Příručku pro obsluhu plošin
 • Závěrečný test
 • Certifikát o účasti v kurzu

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU ZDE: