Kurzy, zkoušky. oprávnění, opakované školení obsluhy samohybných sloupových plošin

Kurz obsluhy samohybné sloupové plošiny

Práce není hazard. Buďte zodpovědní k sobě i ke svému okolí. Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k těm nejhorším !

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze plošin (školení poprvé).

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných sloupových plošin

Zakázané činnosti a manipulace na samohybných sloupových plošinách, podmínky práce v interiéru, na zpevněných plochách a v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným sloupovým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných sloupových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostní zařízení, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných sloupových plošinách

Pracovní obálka, pravidla pro rychlosti pojezdu (maximální , pracovní , mikropojezd), brzdné dráhy na rovné / šikmé ploše při různých rychlostech, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce samohybné sloupové plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných sloupových plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné sloupové plošiny z provozu.

Přeprava samohybné sloupové plošiny

Zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo - změna působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné sloupové plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné sloupové plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli samohybné plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné sloupové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných sloupových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných sloupových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Připravte si na kurz :

  • Svačinu
  • Propisku
  • Vaši fotku (pasový formát)
  • Vyplněnou Žádost
  • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů

KOUPÍ KURZU ZÍSKÁTE :

  • Základní kurz obsluhy samohybných sloupových plošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu plošin
  • Závěrečný test
  • Certifikát o účasti v kurzu

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU ZDE :

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !