kurzy , zkoušky , oprávnění , průkaz , opakované školení obsluhy přívěsných plošin , Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy přívěsné plošiny
kloubové

Práce není hazard, poučte se z chyb druhých. Gravitace je neúprosná. Profesionál je zodpovědný k sobě i k okolí.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze přívěsných plošin s kloubovými rameny.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu přívěsných plošin

Zásady stabilizace podvozku při práci na zpevněných plochách, v terénu, ve svahu, v interiéru. Uvedení stroje do pracovní polohy. Postup vysouvání stabilizačních podpěr, aretace podvozku, manipulace s rameny a točnicí, umístění pracovního koše pro nástup posádky. Zakázané činnosti a manipulace, Beafortonova stupnice rychlosti větru.

Technické informace o přívěsných plošinách

Základní parametry a omezení přívěsných plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení.

Provozní informace o přívěsných plošinách

Pracovní diagram, údržba, opravy, kontrola technického stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošiny.

Příprava přívěsné plošiny na opuštění základny, přejezd do místa nasazení

Kontrola provozního deníku plošiny, vizuální kontrola technického stavu stroje včetně stavu provozních náplní před opuštěním základny, přezkoušení všech pohybů bez zatížení včetně správné funkce bezpečnostních zařízení, uložení do transpotrní polohy, rizika a zvláštnosti přívěsné plošiny při jízdě.

Příjezd přívěsné plošiny do místa nasazení

Převzetí pracoviště, kontrola požadavků plošiny na pracovní místo, zajištění výškového pracoviště, stabilizace vozidla, zběžná kontrola stavu plošiny, ustavení do pracovní polohy, ověření správnosti funkce ovladačů a bezpečnostních zařízení, zahájení práce.

Přerušení práce přívěsné plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, zajištění plošiny, která se nevrací na základnu.

Nouzový provoz přívěsné plošiny

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, dlouhodobá odstávka z provozu.

Ukončení práce přívěsné plošiny, návrat na základnu

Uvedení stroje do přepravní polohy podle návodu výrobce, zápis do provozního deníku plošiny, odevzdání pracoviště, odjezd.

Zákony a normy v provozu přívěsných plošin

Povinnosti a odpovědnost osob zůčasněných v provozu a údržbě přívěsné plošiny, státní dozor, názvosloví.

Podmínky pro nasazení přívěsné plošiny do blízkosti elektrických zařízení

Zajištění pracoviště přívěsné plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli přívěsné plošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši přívěsných plošin

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontrola technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie plošin

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k obsluze přívěsných plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze přívěsné plošiny, PAL CARD.

Test

Připravte si na kurz :

  • Svačinu
  • Propisku
  • Vaši fotku (pasový formát)
  • Vyplněnou Žádost
  • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů

KOUPÍ KURZU ZÍSKÁTE :

  • Základní kurz obsluhy přívěsných kloubových plošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu plošin
  • Závěrečný test
  • Certifikát

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU ZDE :

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !