Obsluha nůžkových plošin Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy samohybné nůžkové plošiny

Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k těm nejhorším !

Práce není hazard. Buďte zotpovědní k sobě i ke svému okolí.

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze samohybných nůžkových plošin.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných nůžkových plošin

Zakázané činnosti a manipulace na nůžkových plošinách, podmínky práce v interiéru, na zpevněných plochách a v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným nůžkovým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných nůžkových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, stanovení velikosti ohroženého prostoru a způsoby jeho zajištění, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných nůžkových plošinách

Pracovní obálka, vlastnosti podvozku (rychlost maximální, pracovní, mikropojezd), proměnlivost brzdné dráhy v závislosti na konstrukci plošiny, aktuální rychlosti pojezdu a na druhu a sklonu podloží, údržba, opravy, kontroly stavu, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce samohybné nůžkové plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných nůžkových plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné nůžkové plošiny z provozu.

Přeprava samohybné nůžkové plošiny

Bezpečnostní zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné nůžkové plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné nůžkové plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné nůžkové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných nůžkových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných nůžkových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

TERMÍNY 2018

KOUPÍ KURZU ZÍSKÁTE :

  • Základní kurz obsluhy samohybných nůžkových plošin v délce 7 hodin
  • Příručku pro obsluhu plošin
  • Závěrečný test
  • Certifikát

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !

Vyberte si termín a přihlaste se do kurzu ....

Objevte tajemství bezpečné obsluhy plošin. 🙂

Kapacita kurzu je omezena abychom se vám mohli dostatečně věnovat. Zajistěte si své místo včas.