Kurz pro obsluhu samohybných kloubových plošin , obsluha plošin , Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy samohybné kloubové plošiny

Práce není hazard. Buďte zotpovědní k sobě i ke svému okolí. Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k těm nejhorším !

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze samohybných kloubových plošin.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace

Zakázané činnosti a manipulace na samohybných kloubových plošinách, práce v interiéru a v terénu

Technické informace

Základní parametry a omezení samohybných kloubových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, Beafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace

Pracovní obálka, pravidla pro rychlosti pojezdu (maximální , pracovní , mikropojezd), brzdné dráhy na rovné / šikmé ploše při různých rychlostech, údržba, opravy, revize a kontroly stavu a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Nouzový provoz

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací.

Pojezd a přeprava samohybné plošiny

Nakládka a vykládka stroje při změně působiště.

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob, státní dozor, názvosloví

Podmínky pro činnost v blízkosti živých částí elektrických zařízení.

Nebezpečný prostor elektrického zařízení a energetického díla, zajištění pracoviště plošiny po elektrické stránce. Jak rozlišit elektrické venkovní vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, bezpečná vzdálenost od trakčního vedení železničních a městských drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli plošiny.

Zajištění a vybavení osob ve výškách

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k ovládání plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Připravte si na kurz :

 • Svačinu
 • Propisku
 • Vaši fotku (pasový formát)
 • Vyplněnou Žádost
 • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů :

 • Doklad pro ověření zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách - ke stažení
 • Vzor prezenční listiny
 • Vzor osnovy základního kurzu
 • Žádost

KOUPÍ KURZU ZÍSKÁTE :

 • Základní kurz obsluhy samohybných kloubových plošin v délce 7 hodin
 • Příručku pro obsluhu plošin
 • Závěrečný test
 • Certifikát o účasti v kurzu

VYPLŇTE OBJEDNÁVKU ZDE :

Místo v kurzu je rezervováno až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet.

Podrobné organizační pokyny ke kurzu zašleme přihlášeným v dostatečném předstihu. TĚŠÍME SE NA VÁS !