PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM

Nabízím vám rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti, profesionální přístup a flexibilitu, která je tak potřebná. Pomůžu vám uspět na trhu práce a udržet si konkurenční náskok.
Získáte ty nejnovější informace z oboru.

Vaše společnost si prostřednictvím odborných kurzů splní povinnosti kladené právními předpisy na bezpečnost práce a na ochranu života, zdraví a majetku osob.
V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně krytí.

Předmět podnikání

 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

  ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

  ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

Obory činnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Reference

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • OHL ŽS Brno, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno
 • a další
Společenstvo techniků zdvíhacích zařízení, z.s.

Jsem členkou Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s., autorizovaného společenstva Hospodářské komory ČR.

Mnoho let jsem byla členkou výboru Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení-ČR, z.s. jihomoravského regionu.

Hospodářská komora České republiky

Podepsala jsem etický kodex - zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do online prostředí.

V zaměstnání jsem testovala informační systémy, prováděla revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu. V souvislosti s tím jsem vzdělávala dospělé. Zvládla jsem při tom posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky : "Co vám tu leze po jeřábu? atd ... " Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik později inspektor". Stále opakující se procesy bez možnosti seberealizace a růstu. 

Další mou velkou láskou je cestování. Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu nejprve jako instruktorka lyžování, pak jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s cestovní kanceláří paní Růženy Halmanové.

JAK VÁM JEŠTĚ MŮŽEME POMOCI

Kurzy , zkoušky , opravneni jerabniku tridy A C D N O

JEŘÁBNÍK TŘÍDY A, B, C, N, O

kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení
Kurzy zkousky opravneni vazace bremen

VAZAČ TYPU A, B

Kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení

Jak to všechno začalo ...

Lidé mají málo času. Stále spěchají, všechno chtějí mít hned a co nejlevněji, včera už bylo pozdě ...

" Sehnali jsme zakázku a potřebujeme papíry. To víte, lidi jsou na stavbě, nestíháme termíny ... Znáte to, zahraniční firma, diktují si. Konkurence je velká, potřebujeme přežít ! Zkoumavý pohled na mne, úsměv.

Půjde to nějak udělat ? "

O učení bezpečnostních předpisů zájem není. Zákon to však nařizuje. Bordeláře tvrdě postihuje !

Chytří to vědí a moudří to dělají.

JAK VYBŘEDNOUT Z TÉHLE ŠLAMASTIKY ! ? ?

Má vize 🙂

Uložit

Uložit

Uložit

Jednoduchou formou zpřístupnit informace o zásadách bezpečného provozu zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.