Obsluha nůžkových plošin Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy samohybné nůžkové plošiny

Práce není hazard. Buďte zotpovědní k sobě i ke svému okolí. Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k těm nejhorším !

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze plošin.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace pro obsluhu samohybných nůžkových plošin

Zakázané činnosti a manipulace na nůžkových plošinách, podmínky práce v interiéru, na zpevněných plochách a v terénu, umístění pracovního koše pro nástup posádky.

Technické informace k samohybným nůžkovým plošinám

Základní parametry, specifika a omezení samohybných nůžkových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, pracovní obálka, Boafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace o samohybných nůžkových plošinách

Kontrola technického stavu, údržba, opravy, revize a zkoušky, vedení provozní dokumentace plošin.

Přerušení práce samohybné nůžkové plošiny

Zajištění stroje při krátkodobém přerušení práce. Ukončení pracovní směny, odstavení stroje na vyhrazené místo, zajištění plošiny proti neoprávněnému použití, nabíjení akumulátorů.

Nouzový provoz samohybných nůžkových plošin

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací, záchrana osob a podmínky pro nouzové opuštění pracovního koše. Dlouhodobá odstávka samohybné nůžkové plošiny z provozu.

Pojezd a přeprava samohybné nůžkové plošiny

Podmínky bezpečného používání rychlostí - maximální a pracovní rychlost, mikropojezd, brzdné dráhy na rovné / šikmé ploše při různých rychlostech. Zásady pro nakládku, zajištění a vykládku samohybné plošiny na silniční vozidlo při změně působiště.

Podmínky pro nasazení samohybné nůžkové plošiny do blízkosti elektrických zařízení.

Zajištění pracoviště samohybné nůžkové plošiny po elektrické stránce - vymezení nebezpečného prostoru elektrického zařízení. Návod na rozlišení venkovních vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, podmínky pro práci v blízkosti trakčního vedení elektrizovaných drah a vleček.

Komunikace, značky, signály

Zásady komunikace mezi obsluhou a plouživateli autoplošiny.

Zajištění a vybavení osob v pracovním koši samohybné nůžkové plošiny

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob podílejících se na provozu a údržbě samohybných nůžkových plošin, státní dozor, názvosloví

Oprávnění k ovládání samohybných nůžkových plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin, PAL CARD.

Test

Připravte si :

  • Svačinu
  • Propisku
  • Vaši fotku (pasový formát)
  • Vyplněnou přihlášku
  • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou).

Vzory používaných formulářů

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Tip : JAK VYBRAT OOPP ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Práce není hazard. Profesionál je zodpovědný !

Tip pro efektivní výběr OOPP - protipádová sada EKONOM , Ing. Jana Čechová

ZŮSTANEME V KONTAKTU ?

Stačí zadat e-mail. Na spamování nemáme čas.

Lektorka pro obsluhu plošin, Ing. Jana Čechová