Kurz obsluhy kloubové samohybné plošiny Ing. Jana Čechová

Kurz obsluhy samohybné kloubové plošiny

Práce není hazard. Buďte zotpovědní k sobě i ke svému okolí. Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k těm nejhorším !

Pro koho kurz je?

Základní kurz je vhodný pro nové zájemce o získání oprávnění k obsluze samohybných kloubových plošin.

Co se v kurzu dozvíte?

Bezpečnostní informace

Zakázané činnosti a manipulace na samohybných kloubových plošinách, práce v interiéru a v terénu

Technické informace

Základní parametry a omezení samohybných kloubových plošin, princip a funkce hydraulického systému, omezovacích a bezpečnostních zařízení, pracovní obálka, Beafortonova stupnice rychlosti větru, ...

Provozní informace

Kontrola technického stavu, údržba, opravy, revize, vedení provozní dokumentace

Nouzový provoz

Postup při řešení poruch a mimořádných provozních situací.

Pojezd a přeprava samohybné plošiny

Pojezdová a přepravní rychlost, brzdná dráha, nakládka a vykládka stroje při změně působiště

Zákony a normy v provozu plošin

Povinnosti a odpovědnost osob, státní dozor, názvosloví

Podmínky pro činnost v blízkosti živých částí elektrických zařízení.

Nebezpečný prostor elektrického zařízení a energetického díla, zajištění pracoviště plošiny po elektrické stránce. Jak rozlišit elektrické venkovní vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, ochranná pásma energetického díla, bezpečná vzdálenost od trakčního vedení železničních a městských drah a vleček.

Zajištění a vybavení osob ve výškách

Osobní ochranné pracovní prostředky - požadavky, vlastnosti, výběr, kontroly technického stavu, značení, podmínky používání, doba použitelnosti, výřad.

Úrazy, nehody, havárie

Rozbor příčin chybných jednání, poučení se z chyb

Oprávnění k ovládání plošin

Rozsah a platnost oprávnění k obsluze plošin

Test

Připravte si :

  • Svačinu
  • Propisku
  • Vaši fotku (pasový formát)
  • Vyplněnou přihlášku
  • Vaše osobní ochranné pracovní prostředky do výšek (není podmínkou)

Dokumenty

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Tip : JAK VYBRAT OOPP ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Práce není hazard. Profesionál je zodpovědný, chrání život!

OOPP - protipádová ochrana sada s reflexní vestou , Ing. Jana Čechová

ZŮSTANEME V KONTAKTU ?

Stačí zadat e-mail. Na spamování nemáme čas.

Lektorka pro obsluhu plošin, Ing. Jana Čechová