Kurzy, zkoušky. oprávnění, opakované školení obsluhy samohybných sloupových plošin

KURZY, ZKOUŠKY A OPRÁVNĚNÍ
k obsluze plošin

Kromě základních kurzů  pro nové žadatele poskytujeme i odborné zkoušky a opakovaná školení obsluhy plošin podle platné legislativy.

Spolehněte se na naše zkušenosti, kvalitu a profesionální přístup při předávání znalostí vaší oprávněné obsluze plošin a novým žadatelům.

Z Á K L A D N Í   K U R Z 

příprava na zkoušku obsluhy pracovní plošiny.
Požadavky - věk 18 let, zdravotní podmínky - ověřeno lékařem, zdroj národní soustava
povolání.

Stáhnout formulář k vyplnění posudku lékaře.

O D B O R N Á   Z K O U Š K A

ověření znalostí testem a praktickou zkouškou, vydání oprávnění k obsluze plošin v souladu s ČSN ISO 18878.

O P A K O V A N É   Š K O L E N Í

pouze pro vlastníky oprávnění k obsluze plošin.

D O P L Ň K O V É   Š K O L E N Í

 • Rozšíření rozsahu oprávnění na jinou skupinu / druh / typ plošin - ČSN ISO 18878.
 • BOZP práce ve výškách a nad volnou hloubkou předpis číslo 362/2005 Sb. v rozsahu použivatele osobních ochranných pracovních prostředků předpis číslo 495/2001 Sb. 
oprávnéní - průkaz k obsluze pohyblivých pracovních plošin , Ing. Jana Čechová

OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - zdravotní podmínky
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK pod dohledem zkušeného obsluhovatele s platným oprávněním v potřebném rozsahu (kolega, zaměstnanec půjčovny, dodavatele nebo výrobce) délka cca 3-7 hodin, podle složitosti stroje, ČSN ISO 18893
 • ZÁKLADNÍ KURZ
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA - ČSN ISO 18878
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ - interval 1 rok
 • OVĚŘOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI - formulář  (interval stanoví lékař)

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Termíny kurzů a školení

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

Proč potřebuji KURZ a praktický zácvik v obsluze plošiny ?

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY JSOU NAPSANÉ KRVÍ. Pády z výšek patří k těm nejhorším ! Gravitace je neúprosná, chyba = ohrožení života i majetku. Základem je vlastníma rukama poznat vlastnosti, možnosti, omezení a stavy nouze pod dohledem zkušené obsluhy, která stroj zná (zaměstnanec půjčovny, výrobce nebo dodavatele). Délka alespoň cca 2-7 hodin podle konkrétního druhu, typu a podvozku stroje. Každý jsme jiný a každý potřebujeme svůj čas !

Co se naučím v kurzu ?

Zásady bezpečného ovládání stroje, vlastnosti a omezení plošin, zajištění výškového pracoviště, ochrana před riziky práce ve výškách, zakázané a nebezpečné manipulace na plošině.

Co potřebuji na kurz ?

4 - 7 hodin času (podle složitosti stroje), propisku, pohodlné oblečení a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky do výšky přidělené zaměstnavatelem. Pokud je nemáte, půjčím Vám je, popřípadě Vám poradím s jejich výběrem a prodám.

Co potřebuji ke zkoušce ?

Propisku, doklad o zdravotní způsobilost pro práci ve výškách, fotografii na oprávnění 3x4 cm, osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výšce přidělené zaměstnavatelem a plošinu na ověření praktických dovedností. Pokud nemáte, naízím možnost zapůjčení nebo zakoupení.

Kdo smí potvrdit praxi v obsluze plošiny ?

Zkušená osoba, která stroj zná - může to být Váš kolega s oprávněním k obsluze a Váš zaměstnavatel, zaměstnanec půjčovny plošin, výrobce nebo dodavatele plošin. Praxe má proběhnout pod jeho dohledem v délce cca 3-20 hodin, podle složitosti stroje. Je důležité, aby jste znali možnosti a omezení stroje včetně způsobu řešení nouzových situací ! Chyba ohrožuje život nejen Váš, ale i lidí v okolí. Můžete způsobit i velkou hmotnou škodu.

Proč mi do výšky nad 1,5 m nestačí běžná stavební přilba ?

Má-li přilba chránit lebku pří pádu, musí mít řádně zajištěný podbradní pásek, ideálně s trojbodovým úchytem. Lidé to nevědí a umírají zbytečně ! Těžké a smrtelné úrazy způsobené pádem z výšek mají stejný průběh - náraz nechráněné hlavy na beton nebo na ocelovou konstrukci (postižený pracoval bez přilby nebo měl přilbu bez podbradního pásku, která nesplnila svůj účel).

Jaké osobní ochranné pracovní prostředky mám používat na plošině ?

Základ tvoří bezpečnostní přilba bez kšiltu s podbradním páskem, prostředky protipádové ochrany (postroj, spojovací prostředek a vhodné upínací prvky), v terénu brýle proti oslnění. Další OOPP souvisí s riziky konkrétního pracoviště a s prováděnou činností.

Změnil jsem zaměstnavatele, jak mám postupovat ?

Oprávnění k obsluze plošin Vám platí pokud jste byl seznámen s riziky a s pracovním systémem nového zaměstnavatele - záznam v oprávnění k obsluze.

Platí oprávnění k obsluze plošiny instalované na autě na stejnou plošinu, ale instalovanou na vagonu ?

Ne, v tomto případě je nutné rozšířit rozsah oprávnění. Stroj na drážním vozidle má odlišné parametry (i když vypadá stejně), omezení a provozní rizika (např. práce v blízkosti trakčního vedení železničních drah a vleček - TNŽ 34 3109).

Plošiny skupiny A - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je uvnitř klopných hran.

Plošiny skupiny B - co je to ?

Konstrukční typ stroje, kde svislý průmět těžiště plošiny je mimo klopné hrany.

Co je to speciální plošina ?

Jde o různé kombinace základních konstrukčních variant plošin (skupiny A, B) podléhajících podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy, Generální inspekce bezpečnostních sborů, plošiny s rádiovým dálkovým ovládáním atd.

Co potřebuji na ONLINE kurz ?

Chytrý telefon, tablet nebo notebook s internetovým připojením, klidné místo a soukromí,

Chybí tu odpověď na vaši otázku ? NAPIŠTE NÁM.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?  🙂

 • Rozumíme vám i legislativě.
 • Zkušenosti, odbornost a profesionalita

 • Ekologický a ekonomický provoz

 • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita

 • Nové technologie

 • Vynikající servis

 
Zdarma doprava :

 • v Brně
 • v okresu Brno - venkov
 • kurz pro více jak 6 osob v JM kraji

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • AKEA, s.r.o.
 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • OHL ŽS Brno, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • a další

POŠLETE MI TAJNÝ TIP

Uložit

VŠE, co lidé neznají a chtějí vědět o plošinách !

Uložit

INFORMACE ZE SVĚTA PLOŠIN

Spamovat Vás nebudem, na to nemáme čas.

POŠLI TO DÁL

Uložit

Nápověda pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků.

Skvělá VYCHYTÁVKA, kterou nedáte z ruky.

Tip : JAK VYBRAT OOPP ?

Vsaďte na prevenci. Odhalte včas veškerá rizika. Odstraňte je správnou volbou a pravidelným používáním osobních ochranných pracovních prostředků.

Práce není hazard. Profesionál je odpovědný a chrání život.

TIP efektivní výběr OOPP. Protipádová ochrana - dielektrická sada E